Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADOLESCENT AUTISM SPECTRUM QUOTIENT (AQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST

DOELGROEP

Adolescenten (12 – 16)

DOEL

De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht.

ANTWOORDTYPE

De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore heeft een scorerange van 0 – 50.

SUBSCHAAL

Totaalscore(0 – 50)

  • Sociale vaardigheden
  • Aandacht wisselen
  • Aandacht voor detail
  • Communicatie
  • Verbeelding

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

In de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 80 – 90% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 32 of hoger.

LITERATUUR EN COPYRIGHT

Baron – Cohen, S. Hoekstra, R.A., Knickmeyer, R. & Wheelright, S. (2006). The Autism-Spectrum Quotient (AQ) Adolescent Version. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 3, April 2006, 343 – 350.

© MRC-SBC/SJW Feb 1998

LICENTIEKOSTEN

€ 0,37 per afname