Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CHILDREN AUTISM SPECTRUM QUOTIENT (AQ-CHILD)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST

DOELGROEP

Kind (4 – 12)

DOEL

De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen gedachten lezen, oog voor details, sociale vaardigheden en verbeeldingskracht.

ANTWOORDTYPE

De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van  “definitely agree” tot “definitely disagree”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore heeft een scorerange van 0 – 150.

SUBSCHAAL

Totaalscore (0 – 150)

  • Sociale vaardigheden
  • Aandacht wisselen
  • Aandacht voor detail
  • Communicatie
  • Verbeelding

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

In de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 76 of hoger.

LITERATUUR EN COPYRIGHT

Ayeung, B., Baron – Cohen, S., Wheelright, S., Allison, C. (2007). The Autism-Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child). J Autism Dev Disord. DOI 10.1007/s10803-007-0504-z

© BA-SBC-SW-CA

LICENTIEKOSTEN

€ 0,37 per afname