Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADULT AUTISM SPECTRUM QUOTIENT (AQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Autisme
DOEL De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.
SCORING De score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen passend bij ASS.
SUBSCHAAL Totaalscore (0-50)
  • Sociaal inzicht en gedrag 
  • Aandacht wisselen/moeite met veranderingen
  • Communicatie
  • Fantasie/voorstellingsvermogen 
  • Detailgerichtheid 
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN In de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 80-90% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 32 of hoger.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Baron-Cohen, S. , Hoekstra, R.A., Knickmeyer, R. & Wheelright, S. (2006). The Autism-Spectrum Quotient (AQ) Adolescent Version. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 3, April 2006, 343-350. 
© AQ (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001)
LICENTIEKOSTEN € 0,37 per afname