Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

AUTISME SPECTRUM VRAGENLIJST (ASV-I/ASV-Z)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Autismespectrumstoornissen 
DOEL De ASV wordt gebruikt bij de signalering van een autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar. De ASV maakt onderscheid tussen Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG). Er bestaat een zelfrapportagevragenlijst (ASV-Z) en een informantenvragenlijst (ASV-I) die voorgelegd wordt aan de ouder/verzorger of de leerkracht.
ANTWOORDTYPE De ASV bestaat uit 24 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Helemaal niet mee eens” tot “Helemaal mee eens”.
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. De antwoorden van de subschaal Interactieve en Communicatieve Vaardigheden worden gespiegeld.
SUBSCHALEN
  • Interactieve en Communicatieve Vaardigheden
  • Vreemde, Afwijkende Gedragingen
  • Totaal Gedragskenmerken Autisme
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De test-hertestbetrouwbaarheid van de ASV wordt als voldoende tot goed beoordeeld.
NORMGROEP Bij de zelfrapportagevragenlijst is één algemene normgroep beschikbaar en bij de informantenvragenlijst een algemene normgroep en een klinische normgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html

LICENTIEKOSTEN €3,20