Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BECK ANXIETY INVENTORY (BAI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar
DOEL De Beck Anxiety Inventory is een handzame 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten bij adolescenten en volwassenen.
ANTWOORDTYPE

De lijst bestaat uit 21 beschrijvingen van angstsymptomen welke gescoord worden op een 4-puntsschaal (0-3; maximumscore 63) variërend van:

  • “Not at all” (0)
  • “Mildly; it did not bother me much” (1)
  • “Moderately; it was very unpleasant but I could stand it” (2)
  • “Severely; I could barely stand it” (3). 
SCORING De score wordt berekend door de scores op de 4-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 63 punten. Op basis van de totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen minimaal angstniveau, lichte angst, matige angst of ernstige angst.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Uit onderzoek is gebleken dat de BAI een betrouwbaar en valide instrument voor de symptoommeting van angst is.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Back, A.T., Steer, R.A., (1987) Beck Anxiety Inventory. Manual. Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington: PsychCorp.

© 1990, 1987 Aaron T. Beck. All rights reserved. 

HANDLEIDING http://www.pearsonclinical.nl/tests/
LICENTIEKOSTEN €1,00 per afname