Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BUSS-DURKEE HOSTILITY INVENTORY - DUTCH (BDHI-D)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Jongeren en volwassenen – Hostiliteit
DOEL De BDHI-D wordt gebruikt om hostiliteit en neiging tot agressief gedrag vast te stellen. Het instrument kan ingezet worden in de klinische praktijk of binnen het gevangeniswezen om het risico voor werknemers in kaart te brengen. De BDHI-D maakt onderscheid tussen directe agressie, indirecte agressie en sociale wenselijkheid.
ANTWOORDTYPE De BDHI-D bestaat uit 40 stellingen gevolgd door de antwoordmogelijkheid “Waar” of “Onwaar”.
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.
SUBSCHALEN Directe Agressie
Indirecte Agressie
Sociale Wenselijkheid
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN heeft de BDHI-D geëvalueerd. De normen, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit worden als goed beoordeeld, de criteriumvaliditeit als voldoende.
NORMGROEP Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van leeftijd en populatie (algemene bevolking, psychiatrische patiënten en gedetineerden).
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Lange, A., Hoogendoorn, M., Wiederspahn & de Beurs, E. (2005). Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss-Durkee-agressievragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
© Copyright 2010, Prof. dr. A. Lange, Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html
LICENTIEKOSTEN €2,62