Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BRIEF SYMPTOM INVENTORY 18 (BSI-18)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen 
OMSCHRIJVING De BSI-18 is de verkorte vorm van de BSI, een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de onderzochte gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen op de deelgebieden angst, depressie en somatische klachten.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 18 (6 x 3) items gescoord van "helemaal geen = 0" tot "heel veel = 4". Er zijn geen gespiegelde items. De totaalscore is een maat voor de ernst van de klachten.
SUBSCHALEN Naast de totaalscore (TOT) zijn er 3 subschalen:
  • SOM: Somatische klachten
  • DEP: Depressieve stemming
  • ANG: Angst
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De BSI is een voldoende betrouwbare, sensitieve en valide test. De tests is gevoelig voor therapie-invloeden.
NORMGROEP De test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen
  • Gemeenschap (mannen/vrouwen/mannen en vrouwen gecombineerd)
  • Oncologie (mannen/vrouwen/mannen en vrouwen gecombineerd)
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Derogatis, L.R. (2000). BSI 18 Brief Symptom Inventory 18 Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington: PsychCorp.

© 2000, 2001 Leonard R. Derogatis, PhD. All rights reserved. 

LICENTIEKOSTEN € 0,65 per cliënt