Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY (CDI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP De CDI is ontstaan uit de Beck Depression Index (BDI) en richt zich op depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten van 7 tot 18 jaar. De CDI is ontwikkeld omdat een depressieve stoornis zich op een andere manier zal manifesteren bij kinderen dan bij volwassenen.
DOEL De test bestaat uit 27 items met drie antwoordmogelijkheden. De eerste keuze past bij een normale stemming, de tweede keuze past bij milde symptomen en derde keuze bij een klinisch significante klacht.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).
SCORING De schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen. Een aantal items wordt gespiegeld.
SCHALEN
  • Totaalscore
  • Depressie-schaal
  • Perifere-symptomenschaal
  • Interpersoonlijke-problemenschaal
  • Eigenwaarde- en competentieschaal
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, test-hertestbetrouwbaarheid, validiteit, en convergente validiteit voldoende zijn. De CDI kan discrimineren tussen kinderen met en zonder een depressieve stoornis.
NORMGROEP Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij er gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd, testafname (papier/digitaal) en populatie (normaal/klinisch).
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Timbremont, B., Braet, C. & Roelofs, J. (2008). Handleiding Children's Depression Inventory (herziene versie). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory. New York: Multi-Health Systems.
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V., http://www.pearsonclinical.nl/tests
LICENTIEKOSTEN € 2,11 per afname