Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CULTURAL FORMULATION INTERVIEW (CFI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen 
DOEL De Cultural Formulation Interview is opgebouwd uit zestien vragen gericht op de manier waarop cultuur doorwerkt op essentiële aspecten van het klinische beeld en de behandeling
ANTWOORDTYPE Het betreft open vragen die de respondent naar eigen inzicht kan invullen. Er zijn geen scores.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
COPYRIGHT © 2014 American Psychiatric Association & Boom Uitgevers Amsterdam
LITERATUUR

www.scid-5.nl I www.boompsychologie.nl I www.bua.nl 

Handleiding Boom Uitgevers Amsterdam, https://www.dsm-5.nl/

LICENTIEKOSTEN €1,02 per afname