Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADOLESCENT EMPATHY SPECTRUM QUOTIENT (EQ-ADOL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST

DOELGROEP

Adolescenten (12 – 15)

DOEL

De EQ is ontwikkeld om empathie te meten bij adolescenten met een normale intelligentie. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren

ANTWOORDTYPE

De lijst bestaat uit 40 empathie-stellingen en 20 opvulstellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”. De stellingen zijn zo geformuleerd dat de helft van de stellingen een empathische respons betreft en de andere helft niet.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. De niet-empathische stellingen worden gespiegeld. Een hogere score betekent een hoger empathisch vermogen. De scorerange is tussen 0 – 70.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

In onderzoek komt naar voren dat van de mensen met een diagnose van ASS significant lager scoren op de EQ. Vrouwen scoren significant hoger op de EQ dan mannen. De EQ is negatief gecorreleerd met de SQ. EQ-Adol heeft een hoge interne consistentie (a = 0.94) en een goede test-hertest betrouwbaarheid (r = 0.84, p<0.001).

LITERATUUR EN COPYRIGHT

Auyeung, B., Allison, C., Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. (2012). Brief Report: Development of the Adolescent Empathy and Systemizing Quotients. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 32, No. 12, 2225-2235.

© MRC-SBC/SJW Feb 1998

LICENTIEKOSTEN

€ 0,37 per afname