Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

EMPATHY QUOTIENT (EQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De EQ is ontwikkeld om empathie te meten bij volwassenen met een normale intelligentie. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 40 empathie-stellingen en 20 opvulstellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “strongly agree” tot “strongly disagree”. De stellingen zijn zo geformuleerd dat de helft van de stellingen een empathische respons betreft en de andere helft niet.
SCORING De score wordt berekend door de items op te tellen. De niet-empathische stellingen worden gespiegeld. Een hogere score betekent een hoger empathisch vermogen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN In onderzoek komt naar voren dat 80% van de mensen met een diagnose van ASS of HFA een score heeft van 30 of lager op de EQ. Vrouwen scoren significant hoger op de EQ dan mannen. De EQ is negatief gecorreleerd met de AQ.
LITERATUUR

Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 34, No. 2, April 2004, 163-175.

© SBC/SJW Feb 1998

LICENTIEKOSTEN € 0,37 per afname