Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

FLEXIBILITEITS INDEX TEST – 60 (FIT-60)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Flexibiliteit
DOEL De FIT-60 brengt de flexibiliteit van een persoon in kaart. Deze flexibiliteit bepaalt hoe iemand omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. De flexibiliteit wordt gebaseerd op zes kerncomponenten van de Acceptance and Commitment Therapie (ACT): acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen.
ANTWOORDTYPE De FIT-60 bestaat uit 60 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 7-puntsschaal oplopend van “0 = helemaal oneens” tot “6 = helemaal eens”.
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. Bepaalde items worden gespiegeld zodat een hogere score vertaalt in een hogere mate van flexibiliteit.
SUBSCHALEN Acceptatie
Defusie
Zelf
Hier en nu
Waarden
Toegewijd handelen
Flexibiliteits Index Score
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEPEN Er zijn twee normgroepen beschikbaar: een algemene normgroep en een normgroep met studenten.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Copyright 2012 © T. Batink, G. Jansen & H.R.A. De Mey.
HANDLEIDING http://www.hoeflexibelbenjij.nl
LICENTIEKOSTEN n.v.t