Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

FIVE SHOT

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Alcohol
DOEL De Five Shot is een korte vragenlijst bestaande uit 5 items gericht op het opsporen van problematisch alcoholgebruik.
ANTWOORDTYPE De Five Shot bestaat uit twee vragen over de frequentie van alcoholgebruik en de gemiddelde alcoholinname op dagen waarop men drinkt. Deze worden aangevuld met drie vragen gericht op eventuele negatieve gevolgen van het alcoholgebruik.
SCORING De score wordt berekend door de antwoorden op de items op te tellen. Een score van 2.5 of hoger is indicatief voor problematisch alcoholgebruik.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De Five Shot wordt wereldwijd gebruikt als screening voor alcoholproblematiek.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LICENTIEKOSTEN n.v.t