Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

GERIATRIC DEPRESSION SCALE - 15 (GDS-15)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Ouderen – Depressie
DOEL De GDS-15 is een zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten, overeenkomstig de DSM-IV criteria.
ANTWOORDTYPE De GDS-15 bestaat uit 15 vragen met een Ja/Nee antwoordmogelijkheid.
SCORING De score wordt bepaald door de scores op de vragen op te tellen. De antwoorden van bepaalde items worden gespiegeld.
SUBSCHALEN Totaalscore
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de GDS-15 is goed.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
D'Ath, P., Katona, P., Mullan, E., Evans, S., and Katona, C. 1994. "Screening, Detection and Management of Depression in Elderly Primary Care Attenders. I: The Acceptability and Performance of the 15 Item Geriatric Depression Scale (GDS15) and the Development of Short Versions." Fam.Pract. 11(3):260-266.
Van Marwijk, H. W., Wallace, P., de Bock, G. H., Hermans, J., Kaptein, A. A., and Mulder, J. D. 1995. "Evaluation of the Feasibility, Reliability and Diagnostic Value of Shortened Versions of the Geriatric Depression Scale." Br.J.Gen.Pract. 45(393):195-99.
LICENTIEKOSTEN n.v.t