Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

GEZINSVRAGENLIJST (GVL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Gezinsfunctioneren
DOEL De GVL is bedoeld om de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden te meten. De GVL brengt de relaties tussen ouder en kind, de relatie tussen ouders onderling en de relatie van het gezin met de omgeving in kaart. De vragenlijst is gebaseerd op internationaal onderzoek naar factoren die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen of bedreigen.
ANTWOORDTYPE De GVL bestaat uit 45 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “volledig oneens” (1) tot “volledig eens” (5).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score vertaalt zich in een grotere mate van disfunctioneren.
SUBSCHALEN Responsiviteit
Communicatie
Organisatie
Partnerrelatie
Sociaal netwerk
GVL-totaal met partnerrelatie
GVL-totaal zonder partnerrelatie
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN heeft de GVL geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld.
NORMGROEP Er zijn twee normgroepen beschikbaar: één algemene normgroep en één klinische normgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2008). Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html
LICENTIEKOSTEN €2,65