Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

KIDSCREEN-27-K/O (KIDSCREEN-27)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd – Kwaliteit van leven
DOEL De KIDSCREEN-27 brengt de kwaliteit van leven in kaart bij kinderen en adolescenten op basis van het fysiek welzijn, mentaal welzijn, autonomie en ouderrelatie, vriendschappen en functioneren op school. Het instrument is ontwikkeld als een verkorte versie op basis van de KIDSCREEN-52 met een minimaal verlies aan informatie. Er is één versie voor ouders en één versie voor kinderen/adolescenten.
ANTWOORDTYPE De KIDSCREEN-27 bestaat uit 27 vragen die op een 5-puntsschaal worden beantwoord.
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Sommige vragen worden gespiegeld. Een hogere score wijst op een betere kwaliteit van leven.
SUBSCHALEN
 • Fysiek welzijn
 • Mentaal welzijn
 • Autonomie en ouderrelatie
 • Sociale steun & vrienden
 • School
 • Fysiek welzijn Rasch score
 • Mentaal welzijn Rasch score
 • Autonomie en ouderrelatie Rasch score
 • Sociale steun & vrienden Rasch score
 • School Rasch score
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, validiteit en de test-hertestbetrouwbaarheid van de KIDSCREEN-27 voldoende tot goed zijn.
NORMGROEPEN

Er zijn 9 normgroepen beschikbaar:

 • Meisjes 8-11
 • Jongens 8-11
 • Kinderen 8-11
 • Meisjes 12-18
 • Jongens 12-18
 • Adolescenten 12-18
 • Meisjes 8-18
 • Jongens 8-18
 • Kinderen en adolescenten 8-18
LITERATUUR EN COPYRIGHT
The Kidscreen Group Europe (2006). The Kidscreen Questionnaires. Quality of life questionnaires for children and adolescents. Lengerich: Pabst Science Publishers. Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteur. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING http://www.kidscreen.org/english/publications/manual/
LICENTIEKOSTEN n.v.t.