Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

LICHAAMS-ATTITUDE-VRAGENLIJST (LAV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Lichaams-attitude
DOEL De LAV richt zich op de subjectieve beleving en de houding ten opzichte van het eigen lichaam bij patiënten met een eetstoornis. De LAV maakt onderscheid tussen negatieve waardering van de lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met het eigen lichaam, algemene ontevredenheid met het lichaam en een restfactor.
ANTWOORDTYPE De LAV is opgebouwd uit 20 vragen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 6-puntsschaal oplopend van “Nooit” (0) tot “Altijd”(5).
SCORING De score wordt berekend door de antwoorden op te tellen. Items 4 en 9 worden gespiegeld.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één normgroep beschikbaar gebaseerd op onderzoek bij vrouwen met een eetstoornis. De LAV differentieert voldoende tussen vrouwen met en zonder een eetstoornis.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. (1992). De Lichaams-Attitude-Vragenlijst (LAV) bij patiënten met eetstoornissen: onderzoeksresultaten. Bewegen & Hulpverlening, 4, 286-299.
LICENTIEKOSTEN n.v.t. (licentievrij)