Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Mood Disorder Questionnaire - Nederlands (MDQ-NL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Manie
DOEL De MDQ-NL is een screeningsvragenlijst gericht op bipolaire stoornissen en in het bijzonder de manische/hypomane episode. De MDQ-NL genereert een verdenking op een bipolaire stoornis en vormt aanleiding voor een nader gesprek.
ANTWOORDTYPE De MDQ-NL bestaat uit 14 Ja-Nee vragen en een multiple choice vraag
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden van de vragen op te tellen.
SUBSCHALEN Totaalscore.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de MDQ-NL beter is in de detectie van een bipolaire I stoornis (met manische episode) dan in het detecteren van bipolaire II (hypomane episode) of een bipolaire stoornis NAO. De resultaten van de MDQ-NL behoeven altijd nadere evaluatie aan de hand van een bron van klinische informatie zoals een persoonlijk contact.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
LITERATUUR Postma, D.H. & Schulte, P.FJ. (2006). Nederlandse vertaling van de MDQ.
LICENTIEKOSTEN 0,00 € per cliënt