Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

NEDERLANDSE PERSOONLIJKHEIDS VRAGENLIJST 2 Revised (NPV-2-R)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Persoonlijkheid
DOEL De NPV-2-R meet persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn. De NPV-2-R is een gereviseerde versie van de welbekende NPV-2. Bij de NPV-2-R worden reeds bekende schalen zoals bijvoorbeeld Inadequatie onderverdeeld in subschalen zoals Depressiviteit en Angst.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 140 ‘Juist - ? – Onjuist’ vragen.
SCORING 0, 1 of 2 waarbij sommige items gespiegeld zijn.
SUBSCHALEN
 • Inadequatie
 • Sociale Inadequatie
 • Rigiditeit
 • Verongelijktheid
 • Zelfgenoegzaamheid
 • Dominantie
 • Zelfwaardering
 • Inadequatie: Depressiviteit
 • Inadequatie: Angst
 • Sociale Inadequatie: Verlegenheid
 • Sociale Inadequatie: Sociale vermijding
 • Rigiditeit: Ordelijkheid
 • Rigiditeit: Inflexibiliteit
 • Dominantie: Leidinggeven
 • Dominantie: Autonomie
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de NPV-2-R. De vragenlijst toont een goede begripsvaliditeit en de betrouwbaarheid is goed tot zeer goed. De NPV-2-R is gevoelig voor korte-termijnveranderingen zoals test-hertest effecten of veranderingen in gezondheid.
NORMGROEP Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarmee vergeleken kan worden, afhankelijk van opleidingsniveau, psychische gesteldheid of geslacht.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2014 Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst p/a, Boom test uitgevers, Amsterdam.
© 2014 D.P.H. Barelds, F. Luteijn, & H. van Dijk.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Boom test uitgevers te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 6,53 per afname
HANDLEIDING Boom test uitgevers https://www.boomtestuitgevers.nl/tests_toetsen_vragenlijsten/psychodiagnostiek