Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

RESILIENCE SCALE – NEDERLANDSE VERSIE (RS-NL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Resilience
DOEL De RS-NL richt zich op resilience. Dit is hoe men omgaat met tegenslagen, uitdagingen en moeilijkheden. Het verschil tussen coping en resilience is dat coping bepaalt hoe men met een gebeurtenis omgaat en resilience bepaalt hoe men een negatieve gebeurtenis zal verwerken, welke impact deze gebeurtenis heeft en welke conclusies men eruit zal trekken. De RS-NL maakt onderscheid tussen de schalen Persoonlijke competentie (zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen) en Acceptatie van Zichzelf en Leven (aanpassingsvermogen, flexibiliteit, gebalanceerde kijk op het leven).
ANTWOORDTYPE De RS-NL bestaat uit 25 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 4-puntsschaal oplopend van “Helemaal oneens” (1) tot “Helemaal eens” (4).
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items op te tellen. De score van item 11 wordt gespiegeld.
SUBSCHALEN Persoonlijke Competentie
Acceptatie van Zichzelf en Leven
Totaalscore
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de RS-NL zeer waardevol is bij het inschatten van zelfredzaamheid, draagkracht en therapietrouw.
NORMGROEP Er zijn normgroepen voor mannen en vrouwen, zowel uit de gezonde populatie als uit de populatie met psychische problemen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Wagnild G. & Young. H (1987). Resilience Scale – Nederlandse versie: handleiding (Nederlandse bewerking Michael Portzky). Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.
LICENTIEKOSTEN € 4,18 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V
http://www.pearsonclinical.nl/tests