Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SCREEN FOR CHILD ANXIETY RELATED EMOTIONAL DISORDER (SCARED-NL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen en adolescenten
DOEL De SCARED meet de symptomen van angststoornissen die veel voorkomen bij kinderen en adolescenten en geeft een indicatie over de aanwezigheid van de angststoornissen. De test is gericht op kinderen en adolescenten van 7 tot en met 19 jaar. Er is één versie voor ouders en één versie voor kinderen/adolescenten.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 69 stellingen met drie antwoordmogelijkheden, variërend van “nooit of bijna nooit” tot “vaak”.
SCORING De schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen.
SUBSCHALEN De SCARED-NL bestaat uit 10 schalen:
  • Totaalscore (0-138)
  • Gegeneraliseerde angststoornis (0-18)
  • Separatieangststoornis (0-24)
  • Sociale fobie (0-14)
  • Paniekstoornis (0-26)
  • Obsessief-compulsieve stoornis (0-18)
  • Posttraumatische/acute stressstoornis (0-8)
  • Dierfobie (0-6)
  • Medische fobie (0-14)
  • Situationele fobie (0-10)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie en convergente validiteit zijn goed. De sensitiviteit en specificiteit zijn bevredigend en de test-hertestbetrouwbaarheid is redelijk. De SCARED-NL is geschikt om de effecten van therapie te evalueren bij kinderen.
NORMGROEP Er zijn vier normgroepen beschikbaar voor de kinderversie, onderscheiden op geslacht en leeftijd (7-12 en 13-19). Voor de ouderversie ontbreken vooralsnog de normgegevens en er wordt aanbevolen om deze ouderversie vooral te gebruiken om na te gaan in welke mate de ouders de klachten van het kind bevestigen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Muris, P., Bodden, D., Hale, W., Birmaher, B. & Mayer B. (2007). SCARED-NL Handleiding bij gereviseerde versie van de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Amsterdam: Boom test uitgevers.
© 2007 Boom test uitgevers, Amsterdam © 2007 Prof. dr. P.Muris, Rotterdam
LICENTIEKOSTEN € 2,24 per afname