Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW DSM 5 Persoonlijkheidsvragenlijst (SCID-5-PV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Persoonlijkheidspathologie
DOEL De SCID-5-P is een gestructureerd interview gericht op de beoordeling van de 10 persoonlijkheidsstoornissen uit de DSM-5. De SCID-5-P Vragenlijst is een zelfbeoordelingsvragenlijst die ontworpen is als screeningsinstrument naast het SCID-5-P Interview. De SCID-5-P groepeert de vragen aan de hand van de diagnose. Dit maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een specifieke persoonlijkheidspathologie.
ANTWOORDTYPE Het betreft een vragenlijst met 106 vragen in Nee – Ja vorm waarbij iedere vraag correspondeert met de beginvraag van de SCID-5-P. Deze zijn gerelateerd aan de criteria uit de DSM-5. De Antisociale-Persoonlijkheidsstoornis (APST) is voor de zelfrapportage uitgesloten
SCORING

Indien de respondent bij een of meer vragen Ja antwoordt wordt het criterium gescoord. Indien er aan voldoende criteria wordt voldaan wordt een waarschijnlijkheidsclassificatie afgegeven voor de persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft enkel een hypothese en behoeft andere vormen van klinische verificatie. 

SUBSCHALEN

Er zijn 3 Clusters:

 

Cluster A: (vreemd, raar, in zichzelf gekeerd)

  • Schizoïde-persoonlijkheid
  • Paranoïde-persoonlijkheid
  • Schizotypische-persoonlijkheid

Cluster B: (extravert, agressief)

  • Antisociale-persoonlijkheid / Normoverschrijdend-gedragsstoornis
  • Borderline-persoonlijkheid
  • Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische-persoonlijkheidsstoornis

Cluster C: (introvert, angstig)

  • Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
  • Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis

De SCID-5-P maakt ook nog melding van de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. 

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

© 2017 American Psychiatric Association & Boomuitgevers Amsterdam 
www.scid-5.nl I www.boompsychologie.nl I www.bua.nl

 

Handleiding Boomuitgevers Amsterdam, https://www.dsm-5.nl/scid5/scid5p   

LICENTIEKOSTEN € 3,58 per afname

 

Volwassenen - Persoonlijkheidspathologi