Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED (SCL-90- R)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De SCL-90 is een multidimensionale psychopathologie-indicator, die weergeeft in welke mate de onderzochte de afgelopen periode last had van verschillende psychische en/of lichamelijke klachten.
ANTWOORDTYPE De SCL-90 is een klachtenlijst bestaande uit 90 vragen die worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “Not at All = 0” tot “Extremely = 4”.
SCORING De score wordt berekend en geïnterpreteerd op basis van 9 subschalen en 3 algemene indicaties van stress
SUBSCHALEN

De volgende 9 subschalen worden onderscheiden:

 • Somatization (SOM)
 • Obsessive-Compulsive (O-C)
 • Interpersonal Sensitivity (I-S)
 • Depression (DEP)
 • Anxiety (ANX)
 • Hostility (HOS)
 • Phobic Anxiety (PHOB)
 • Paranoid Ideation (PAR)
 • Psychoticism (PSY)
De drie indicaties van stress zijn:
 • Global Severity Index (GSI)
 • Positive Symptom Distress Index (PSDI)
 • Positive Symptom Total (PST)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is veel onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de tests gedaan.
NORMGROEP

Er zijn verschillende normgroepen voor de SCL-90-R.

 • Volwassen ambulante zorg (man/vrouw)
 • Gezonde populatie (man/vrouw)
 • Klinische populatie (man/vrouw)
 • Gezonde adolescenten (man/vrouw)
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Derogatis, L.R. (1977). SCL-90-R Symptom Checklist-90-R Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington: PsychCorp.
© 1975 L.R. Derogatis. 

Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 1,62 per afname