Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SOCIAAL-EMOTIONELE VRAGENLIJST (SEV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Sociaal-emotionele problematiek
DOEL De SEV brengt aan de hand van gedragsbeoordelingen door de ouder of leerkracht de sociaal-emotionele problematiek van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in kaart. De SEV maakt onderscheid tussen ADHD, sociale gedragsproblematiek, angstig- en stemmingsverstoord gedrag en autistisch gedrag. De SEV is beschikbaar in een ouder- en lerarenversie.
ANTWOORDTYPE De SEV bestaat uit 72 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “het gedrag komt niet of nauwelijks voor” (0) tot “het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor” (4).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.
SUBSCHALEN De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf subschalen:
 • ADHD-aandachtstekort
 • ADHD-hyperactiviteit
 • ADHD-impulsiviteit
 • Totaalsom aandachtstekort met hyperactiviteit
 • Autistisch gedrag
 • Oppositioneel-opstandig gedrag
 • Agressief gedrag
 • Antisociaal gedrag
 • Totaalsom sociaal probleemgedrag
 • Angst in het algemeen
 • Sociaal-angstig gedrag
 • Angstig-depressief gedrag
 • Totaalsom angstig en stemmingsverstoord gedrag
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN heeft de SEV geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld.
NORMGROEP Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en type respondent (ouder/leerkracht). De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Scholte, E. & van der Ploeg, J. (2013). Sociaal-emotionele vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
©2005, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, E.M. Scholte en J.D. van der Ploeg.
© Bohn Stafleu van Loghum, 2007
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN €5,29 per afname
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html