Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADOLESCENT SYSTEMIZING SPECTRUM QUOTIENT (SQ-ADOL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST

DOELGROEP

Adolescenten

DOEL

Systematisering is gedefinieerd als de motivatie om te analyseren, begrijpen, voorspellen, controleren en construeren van regel gebaseerde systemen. Hoge scores op de SQ worden meestal gerelateerd aan ASS kenmerken.

ANTWOORDTYPE

De lijst bestaat uit 75 stellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”.

SCORING

De score wordt berekend door de scores op de items op te tellen, waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score betekent een grotere neiging tot systematiseren. De score kan variëren van 0 – 110.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

Er is een (licht) negatieve correlatie met de empathiequotiënt.

LITERATUUR EN COPYRIGHT

Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N. & Wheelwright, S. (2003). The Systemizing Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex differences.

© Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. et al. (2006)

LICENTIEKOSTEN

€ 0,37 per afname