Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SCHOKVERWERKINGSLIJST (SVL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Posttraumatische stressstoornis
DOEL De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven en vermijden. Er komen beoordelingssituaties, nieuwe en onverwachte situaties en gezelligheids- en informele contactsituaties aan bod.
ANTWOORDTYPE De vier antwoordcategorieën zijn: helemaal niet = 0, zelden = 1, soms = 3, vaak = 5.
SCORING De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore.
De uitslag van de totaalscore wordt weergegeven als “minimaal”, “licht”, matig” of “ernstig”.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het onderzoek in Nederland wijst erop dat de SVL betrouwbaar en constructvalide is.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep gebaseerd op het onderzoek van Corcoran.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schok Verwerkings Lijst [The Dutch version of the Impact of Event Scale]. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 40, 164–168.
van der Ploeg E, Mooren T, Kleber RJ, van der Velden PG, Brom D (2004) Construct validation of the Dutch version of the impact of event scale. Psychology Assessment 16: 16–26.
Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). Measures for clinical practice A Sourcebook (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.