Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

TeleScreen Persoonlijkheidsstoornissen (TS P)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage) diagnostiek
DOEL Het doel van de TeleScreen P is het screenen van patiënten op de aanwezigheid van een mogelijke persoonlijkheidsstoornis. Hierbij worden de 10 persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-5 aangehouden, alsmede de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis (depressieve en passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis) en ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis.
ANTWOORDTYPE De TeleScreen P bestaat uit 125 beweringen (Juist/Onjuist). Elk criterium wordt waar mogelijk uitgevraagd door middel van één bewering en is gebaseerd op de DSM-5. Indien het niet mogelijk is om het criterium uit te vragen aan de hand van één bewering, worden er meerdere beweringen gebruikt. Hierbij kan het, afhankelijk van het criterium, nodig zijn dat op een deel of alle beweringen bevestigend wordt geantwoord voordat er wordt voldaan aan het criterium.
SCORING Cluster A: (vreemd, raar, in zichzelf gekeerd)
Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis
Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis
Cluster B: (extravert, agressief)
Antisociale-persoonlijkheidsstoornis / Normoverschrijdend-gedragsstoornis voor het 15e levensjaar
Borderline-persoonlijkheidsstoornis
Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
Narcistische-persoonlijkheidsstoornis
Cluster C: (introvert, angstig)
Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis
Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis:
Passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis
Depressieve-persoonlijkheidsstoornis
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De TeleScreen P is een vragenlijst in ontwikkeling en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© TelePsy 2017, Maastricht H. Lionarons, E. van de Leur.
Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 2,00 per afname