Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST FUNDAMENTELE ONTHECHTING (VFO)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Fundamentele onthechting
DOEL De VFO meet fundamenteel onthecht gedrag gekenmerkt door een diepgeworteld gebrek aan sociale en emotionele binding. De VFO is een gedragsbeoordelinglijst die ingezet wordt bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar en ingevuld wordt door ouders, leerkrachten of hulpverleners. De VFO maakt onderscheid tussen sociale onthechting (dominant, manipulerend of intimiderend gedrag), emotionele onthechting (gewetenloos, emotieloos, en egocentrisch gedrag) en sociaal-emotionele onthechting (een combinatie van de twee eerder genoemde kenmerken).
ANTWOORDTYPE De VFO bestaat uit 16 vragen over gedrag waarbij het laatste half jaar in acht moet worden genomen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Het genoemde gedrag komt NIET OF NAUWELIJKS voor” (0) tot “Het genoemde gedrag komt ZEER VAAK voor (dagelijks)” (4).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.
SUBSCHALEN Sociaal-emotioneel onthecht gedrag
Sociaal onthecht gedrag
Emotioneel onthecht gedrag
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN heeft de VFO geëvalueerd. De betrouwbaarheid en de normen worden als goed beoordeeld en de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit als onvoldoende.
NORMGROEP Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd, respondent (ouder/leerkracht) en populatie (normale populatie vs. klinische populatie).
LITERATUUR EN COPYRIGHT
van der Ploeg J. & Scholte, E. (2005). Vragenlijst Fundamentele Onthechting Handleiding. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 2,65
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html