Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST PSYCHOSOCIALE VAARDIGHEDEN (VPV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Psychosociale vaardigheden
DOEL De VPV brengt de psychosociale vaardigheden van jeugdigen in kaart. Het gaat hierbij om interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) alsook intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn). De VPV kan worden ingezet als zelfrapportagevragenlijst (VPV-Z) of als informantenversie bij bijv. ouders of verzorgers (VPV-I).
ANTWOORDTYPE De VPV bestaat uit 36 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Helemaal niet mee eens” (1) tot “Helemaal mee eens” (5).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden van de vragen op te tellen.
SUBSCHALEN Totaalscore VPV
Interpersoonlijke vaardigheden
Intrapersoonlijke vaardigheden
Relationele vaardigheden
Affectieve vaardigheden
Zelfsturing
Zelfbewustzijn
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De COTAN heeft de VPV geëvalueerd. De normen en betrouwbaarheid worden als goed beoordeeld, de begripsvaliditeit als voldoende en de criteriumvaliditeit als onvoldoende wegens een te beperkt onderzoek.
NORMGROEP Er zijn twee normgroepen beschikbaar: een informantenrapportage normgroep en een zelfrapportage normgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2013). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
©2013 J.D. van der Ploeg, E.M. Scholte, Bohn Stafleu van Loghum,
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 2,52
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html