Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST VOOR GEDRAGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN 6-16

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen en Jongeren – Gedragsproblemen
DOEL De VvGK6-16 richt zich op symptomen die kenmerkend zijn voor externaliserende gedragsstoornissen. Dit betreft ADHD, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en de gedragsstoornis. De test kan ingezet worden bij kinderen en jongeren van 6-16 jaar en wordt ingevuld door een ouder of leerkracht.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst is opgebouwd uit 42 stellingen met een multiple choice antwoord variërend van “Helemaal niet” tot “Heel veel”.
SCORING De schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen
SUBSCHALEN

De VvGK6-16 bestaat uit vier schalen

  • Aandachtstekort (0-27)
  • Hyperactiviteit/Impulsiviteit (0-27)
  • ODD (0-24)
  • CD (0-48)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek in Nederlandse en Vlaamse populatie wijst erop dat de begripsvaliditeit, betrouwbaarheid en hertestbetrouwbaarheid voldoende tot goed zijn.
NORMGROEP Er zijn 96 normgroepen beschikbaar gespecificeerd op leeftijd van het kind, gender en respondent (ouder/leerkracht).
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Copyright © 2008 Pearson Assessment and Information B.V

Handleiding Pearson,  http://www.pearsonclinical.nl/tests/

LICENTIEKOSTEN € 0,77 per afname