Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Aanbod

Aanbod

Aanbod

TelePsy biedt verschillende diensten ter ondersteuning van de triage (beslisondersteuning), diagnostiek, effectmeting en behandeling van psychische problemen. Om de uitwisseling van gegevens met te vereenvoudigen hebben wij koppelingen gerealiseerd met een groot aantal externe systemen. Voor de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG, hebben wij koppelingen met SVR en de SAM Aanlevermodule van InfinitCare. Hieronder treft u een overzicht aan van onze diensten

Vragenlijsten

Vragenlijsten

Binnen het TelePsy Platform zijn de meest gebruikte, voor het Nederlands taalgebied gevalideerde en genormeerde vragenlijsten beschikbaar. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten ten behoeve van diagnostiek, effectmeting (ROM) en cliënttevredenheid. De resultaten worden in verschillende scores weergegeven. Het betreft ruwe scores en al naar gelang de psychometrische gegevens beschikbaar zijn, tevens genormeerde scores, zoals T-scores, een 5- of 7-puntschaal. Resultaten worden ook grafisch weergegeven en zijn gemakkelijk te interpreteren.

Binnen het platform zijn verschillende triage-instrumenten (beslisondersteuners) beschikbaar ten behoeve van de zorgindicering. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een advies over het echelon en zorgzwaartepakket.

Nederlandstalige vragenlijsten   Engelstalige vragenlijsten

Psycho-educatie

Psycho-educatie

Van de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s worden zorgprofessionals geïnterviewd. Zij gaan in op vragen zoals “wat houdt de stoornis in, wat zijn de verschijnselen en welke behandelmethoden zijn er”. Experts binnen de verschillende therapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Bij de ontwikkeling van de teksten is samengewerkt met verschillende bekende uitgevers. Met behulp van de psycho-educatie binnen het platform kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen, die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Psycho-educatie

Oefeningen

Oefeningen

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. TelePsy heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform. Het gaat hier om oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Oplossingsgerichte Therapie en Positieve Psychologie. Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van video- en geluidsfragmenten om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten.

Oefeningen

Dagboeken

Dagboeken

Digitale dagboeken brengen het leven van de cliënt op overzichtelijke wijze in kaart. Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun gedachten of gedrag registeren om ervan te leren. Veranderingen worden grafisch weergegeven en kunnen worden gedeeld met de behandelaar.

Dagboeken

Modules

Modules

Met behulp van modules is het mogelijk om (onderdelen van) de behandeling aan cliënten aan te bieden, zonder tussenkomst van de behandelaar. TelePsy biedt zowel zelfhulpmodules als blended behandelmodules. De blended behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om optimale flexibiliteit te bieden. Een behandelaar kan zelf bepalen of de volledige module wordt aangeboden of slechts enkele onderdelen. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten. Hierbij komen zowel zorgverleners als cliënten aan het woord.

Modules

Beeldbellen en chat

Beeldbellen en chat

TelePsy biedt de mogelijkheid om te beeldbellen en chatten via Zorg Messenger. Zorg Messenger is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector en biedt zorgprofessionals een veilige, persoonlijke en snelle manier om te communiceren. Zorgverleners kunnen op elk moment, via hun pc, tablet of smartphone in contact komen met cliënten, collega’s en andere partners binnen de zorgketen. Hieronder de belangrijkste mogelijkheden van Zorg Messenger:

 • Beveiligde, betrouwbare en versleutelde communicatie;
 • Veilig bestanden versturen tot 100 MB;
 • Veilig chatten en videobellen met de Zorg Messenger app voor pc, tablet en smartphone (Windows, macOS, Android en iOS);
 • Veilig groepsgesprekken voeren.

Consultatie

Consultatie

Bij TelePsy werken psychologen met ruime ervaring op het gebied van triage en diagnostiek. Een screeningsconsult bestaat uit een digitale afname van de TeleScreen (eventueel aangevuld met specialistische tests), dossierstudie en telefonisch contact met de patiënt. Conclusies en aanbevelingen bestaan uit een beschrijvende diagnose, een DSM-5 classificatie en echelonadvies, samengevat in een verslag. De volledige resultaten, alsmede het verslag, kunnen worden ingezien via het TelePsy-account. Een samenvatting van het verslag kan via ZorgMail worden verstuurd naar het HIS.

Abonnementen

Tarieven

Er is keuze uit drie abonnementen. De maandelijkse kosten bestaan uit een vast abonnementstarief plus de kosten van het verbruik. Afhankelijk van uw verbruik kiest u het abonnement dat het beste bij u past. Op basis van uw specifieke situatie en verbruik is korting mogelijk. Vraag een vrijblijvende offerte aan via aanmelden.

BASIC

Abonnement

12,95

Per hulpverlener / per maand

Verbruik

Zorg Messenger (optioneel)

 € 4,50
Per hulpverlener / per maand
 • Prijs per testafname
 • Prijs per e-health item
 • ONBEPERKT aantal cliënten

STANDARD

Abonnement

22,95

Per hulpverlener / per maand

Verbruik

Zorg Messenger (optioneel)

 € 4,50
Per hulpverlener / per maand
 • Prijs per testafname
 • ONBEPERKT aantal e-health items
 • ONBEPERKT aantal cliënten

PREMIUM

Abonnement

39,95

Per hulpverlener / per maand
 • ONBEPERKT aantal testafnames
 • ONBEPERKT aantal e-health items
 • ONBEPERKT aantal cliënten