Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADULT BEHAVIOUR CHECKLIST (ABCL) / ADULT SELF REPORT (ASR)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen (18 – 59 jaar)
DOEL De ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) tests vormen onderdeel van een geïntegreerd multi-assessment systeem met informatie uit verschillende bronnen. De Adult Behaviour Checklist (ABCL) en Adult Self Report (ASR) zijn vragenlijsten voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen van volwassenen. De ABCL wordt ingevuld door iemand die de volwassene goed kent en de ASR wordt ingevuld door de volwassene zelf.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en een set vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).
SCORING De score geeft aanwijzingen op het gebied van problemen of DSM pathologie. De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Klinisch - Grensgebied – Normaal”.
SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gemeten:

 

Syndroomschalen:

 • Angstig/depressief
 • Teruggetrokken
 • Lichamelijke klachten
 • Denkproblemen
 • Aandachtsproblemen
 • Agressief gedrag
 • Regelovertredend gedrag
 • Intrusief
 • Internaliseren
 • Externaliseren
 • Totale problemen
 • Kritieke items (C)

De eerste drie syndroomschalen vormen samen de schaal Internaliseren. De laatste drie syndroomschalen vormen samen de schaal Externaliseren. Alle syndroomschalen samen vormen de schaal Totale problemen. Verder worden er Kritieke items aangeduid.

 

Adaptief functioneren schalen:

 • Vrienden
 • Echtgeno(o)t(e)/partner
 • Familie (ASR)
 • Werk (ASR)
 • Studie (ASR)

 

DSM schalen (gebaseerd op DSM 5 criteria):

 • Depressieve problemen
 • Angstproblemen
 • Somatische problemen
 • Ontwijkende persoonlijkheidsproblemen
 • Aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen
  • Aandachtstekort
  • Hyperactiviteit/impulsiviteit
 • Antisociale persoonlijkheidsproblemen

 

Middelengebruik schalen:

 • Roken
 • Alcohol
 • Drugs

 

2014 schalen:

 • Traag denktempo
 • Obsessief-compulsieve problemen

 

Overige schalen:

 • Persoonlijke sterke punten
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de schalen van beide tests is als goed te kwalificeren.
NORMGROEPEN

Er zijn bij beide tests vier normgroepen beschikbaar bestaande uit mannen in de leeftijdscategorie 18-35 jaar, vrouwen in de leeftijdscategorie 18-35 jaar, mannen in de leeftijdscategorie 36-59 jaar en vrouwen in de leeftijdscategorie 36-59 jaar.

LITERATUUR EN COPYRIGHT
Achenbach, T.M., & Rescorla, L.A. (2003). Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.
© 2003 T.M. Achenbach, Reproduced by permission.

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 1,30 per afname