Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ADHD VERKORT - ULTRAKORTE VRAGENLIJST VOOR ADHD

<

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - ADHD
DOEL De vragenlijst kan gebruikt worden om bij vermoedens van ADHD bij volwassenen een korte screening te doen.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 14 vragen met vijf antwoordmogelijkheden lopend van “de gedachte komt nooit voor” (= 1) tot “de gedachte komt voortdurend voor” (= 5).
SCORING Indien er op één of meer van de kernsymptomen "ja" wordt geantwoord en de symptomen chronisch zijn wordt aanvullend onderzoek naar ADHD geadviseerd.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
J.J.S. Kooij. ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling, 3e druk, Pearson. (2009).
© Dr. J.J.S. Kooij (2009)
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t