Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

AUTONOMIE-GEHECHTHEIDSSCHAAL (AGS-30)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De AGS-30 een vragenlijst waarmee de mate van autonomie-gehechtheid van het individu kan worden vastgesteld.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 30 uitspraken, gevolgd door 5 antwoord mogelijkheden variërend van “mee oneens ” tot “mee eens”.
SCORING De score wordt voor drie verschillende schalen gemeten. De subschaal gevoeligheid voor anderen is hierbij genderspecifiek. De subschalen zelfbewustzijn en vermogen om nieuwe situaties te hanteren zijn algemeen.  Binnen iedere subschaal zijn een aantal vragen gespiegeld.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De betrouwbaarheid van de subschalen bedroeg .81, .83 en .82 voor respectievelijk zelfbewustzijn, gevoeligheid voor anderen en vermogen om nieuwe situaties te hanteren.
NORMGROEPEN

Er zijn twee normgroepen beschikbaar:

  • Nederlandse bevolking vrouw
  • Nederlandse bevolking man
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Bekker, M. (2015). Autonomie-Gehechtheidsschaal AGS-30, Handleiding. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

© Bohn Stafleu van Loghum (2015) - https://testweb.bsl.nl/tests/ags-30/

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 3,20 per afname