Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ATTACHMENT INSECURITY SCREENING INVENTORY (AISI 2-5 / 6-12)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen (2-5 en 6-12 jaar)
DOEL De AISI is de opvolger van de GIH (Globale Indicatielijst Hechting) en door Basic Trust verder ontwikkeld en verbeterd op basis van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De vragenlijst meet hechtingsproblemen als geheel, alsook een drietal typen van gehechtheid.
ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit een deel A en deel B. Deel A bestaat uit twintig vragen die gaan over hechtingsgedrag van het kind. De vragen worden beantwoord op een zespuntsschaal lopende van nooit (1), soms (2), regelmatig (3), vaak (4), zeer vaak (5) tot altijd (6). Deel B bevat een aantal open vragen aangaande de interactie tussen kind en volwassene waar men toelichting op kan geven.

SCORING De score bestaat uit een optelling van alle itemscores per subschaal, of in zijn totaal voor de totaalschaal. De scores worden vervolgens gelabeld als: “Klinisch - Grensgebied – Normaal”.
SCHALEN

De volgende subschalen worden gemeten:

 

  • Totaal
  • Vermijding
  • Ambivalent
  • Gedesorganiseerd
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek naar de AISI 2-5 is uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat deze valide en betrouwbaar is. Het onderzoek naar de AISI 6-12 is nog in ontwikkeling wat maakt dat de interpretatie van deze vragenlijst met voorzichtigheid dient te gebeuren.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Polderman, N. & M.G. Kellaert-Knol

© Basic Trust, Haarlem - Versie 2012.4

 

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 2,00 per afname