Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

AUTISMESPECTRUMQUOTIËNT (AQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Autisme
DOEL De AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “helemaal akkoord” tot “helemaal niet akkoord”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.
SCORING De score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore wordt zowel weergegeven conform de Britse rekenmethode als de Nederlandse rekenmethode. Bij de Britse rekenmethode worden alle antwoorden omgerekend naar 1 of 0 met een scorerange van 0-50. Bij de Nederlandse rekenmethode wordt een scorerange gehanteerd van 50-200.
SUBSCHAAL Totaalscore Britse methode (0-50)
Totaalscore Nederlandse methode (50-200)
Sociaal inzicht en gedrag (10-40)
Aandacht wisselen/moeite met veranderingen (10-40)
Communicatie (10-40)
Fantasie/voorstellingsvermogen (10-40)
Detailgerichtheid (10-40)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN In de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 80-90% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 32 of hoger conform de Britse rekenmethode.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Baron-Cohen, S. , Hoekstra, R.A., Knickmeyer, R. & Wheelright, S. (2006). The Autism-Spectrum Quotient (AQ) Adolescent Version. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 3, April 2006, 343-350.
© AQ (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001)
© Nederlandse vertaling door Ponnet & Roeyers, 2001, Universiteit Gent
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 0,37 per afname