Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST (AUDIT)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Alcohol
DOEL De AUDIT is ontworpen door de World Health Organization (WHO) om personen met riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik te identificeren.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 10 items, die worden gescoord op een 5-puntsschaal van 0 tot 4. De vragenlijst geeft de mogelijkheid om te differentiëren tussen de ernst van de alcoholproblematiek, afhankelijkheid, gevaarlijke hoeveelheid alcoholconsumptie en schade door drinkgedrag.
SCORING De score wordt berekend door de gemiddelden te berekenen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Het betreft absolute scores.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2001 World Health Organization
Nederlandse vertaling door G.M. Schippers., & T.G. Broekman, MATE (2010).
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING http://www.mateinfo.nl/audit/audit-nl.pdf
LICENTIEKOSTEN n.v.t