Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BDI-II-NL

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Jongeren/volwassenen vanaf 13 jaar – Stemmingsstoornissen
DOEL De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second editon is de opvolger van de voor het Nederlandse taalgebied verouderde BDI uit 1961. Het is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria.
ANTWOORDTYPE Er wordt gescoord op een 4-puntsschaal (0-3; maximumscore 63). Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.
SCORING De score wordt berekend door de gemiddelden te berekenen. Op basis van de totaalscore kan onderscheid worden gemaakt in:
minimaal (0 – 13)
licht (14 - 19)
matig ernstig (20 - 28)
ernstig (29 – 63)
Naast de totaalscore is de schaal onderverdeeld in drie dimensies die extra informatie kunnen leveren, bijvoorbeeld bij onderzoek naar effecten van psychotherapie vs. farmacotherapie.
SUBSCHALEN Affectieve symptomen
Hebben betrekking op interesseverlies, pessimisme, somberheid etc.
Cognitieve symptomen
Verwijzen naar schuldgevoelens, zelfkritiek, waardeloosheid.
Somatische symptomen
Verwijzen naar moeheid, prikkelbaarheid en dergelijke.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De gegevens van de vertaalde BDI stemmen in hoge mate overeen met het origineel. De vragenlijst kan als betrouwbaar en valide worden beschouwd. Op basis van onderzoek werd een theoretisch plausibele drie-factoren structuur gedefinieerd.
NORMGROEPEN

Er zijn twee normgroepen beschikbaar:

  • Psychiatrische patiënten
  • Algemene normgroep
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 1987 Aaron T. Beck. Dutch translation © 2002 by Aaron T. Beck.
Nederlandse vertaling door A.J. Willem van der Does, Harcourt Assessment.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,92 per afname