Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BECK HOPELESSNESS SCALE (BHS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en adolescenten
DOEL De Beck Hopelessness Scale beoordeelt de mate van negatieve verwachtingen die iemand heeft over de toekomst op onmiddellijke en lange termijn.
ANTWOORDTYPE De BHS bestaat uit 20 stellingen, gevolgd door de antwoordmogelijkheden “juist” en “onjuist”. Van de 20 stellingen zijn 10 stellingen gespiegeld.
SCORING De score wordt berekend door de scores van de stellingen op te tellen. De maximale score die behaald kan worden is 20.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De tests is gevoelig voor therapie-invloeden. De BSI is een voldoende betrouwbare en valide test.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Beck, A.T. & Steer, R.A. (2018). BECK Hopelessness Scale Manual.  

Nederlandse vertaling door Pearson Assesment and Information B.V
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.pearsonclinical.nl
LICENTIEKOSTEN € 1,00 per cliënt