Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Een kijkje achter de schermen: hoe wordt e-health ontwikkeld?

In mijn vorige blog  heb ik u een eerste kijkje achter de schermen bij TelePsy gegeven. Daarin heb ik onder andere uitgelegd hoe modules ontwikkeld worden. Ik heb aangegeven dat TelePsy vaak samenwerkt met experts uit het veld om zo de kennis die in de praktijk en vanuit de wetenschap is vergaard, te integreren in een online module. Ook heb ik de visie van TelePsy kort toegelicht en ben ik dieper ingegaan op onderzoek naar de behoeften van therapeuten ten aanzien van blended care.

Van der Vaart et al. (2014) onderzocht de behoeften van therapeuten rondom blended care. Zij keken naar welke elementen van een behandeling online kunnen plaatsvinden en welke elementen geschikt zijn voor het face-to-face contact met de therapeut en cliënt. Resultaten toonden aan dat de praktische componenten die vaak nodig zijn bij het begeleiden/behandelen van mensen met psychische klachten gemakkelijk online verzorgd kunnen worden. Hierbij kan men denken aan componenten, zoals tests, opdrachten, dagboekformulieren en psycho-educatie. Het face-to-face contact kan worden gebruikt voor proces-gerelateerde zaken, zoals de introductie van de behandeling, de evaluatie en het bespreken van gedachten en gevoelens.

Vanuit de wetenschap is nog niet helemaal bekend welke elementen er precies voor zorgen dat het online gedeelte van de behandeling ook daadwerkelijk aanslaat. Het is dan ook essentieel om hier meer onderzoek naar te doen. In ieder geval is het belangrijk dat cliënten de online onderdelen ook daadwerkelijk afronden. Om de therapietrouw te vergroten maakt TelePsy gebruik van persuasieve technieken. Deze technieken zijn erop gericht om online hulp aantrekkelijker, spannender en uitdagender te maken. Vragen die we onszelf stellen bij de contentontwikkeling zijn bijvoorbeeld: is het doel van de module duidelijk? Kunnen cliënten hun eigen klachten monitoren? Is het gedrag dat we proberen te veranderen zo specifiek mogelijk geformuleerd? Welke feedbackmogelijkheden (bijvoorbeeld herinneringen) kunnen wij toevoegen? Kan de interventie gemakkelijk toegepast worden in dagelijkse situaties? Is de beoogde gedragsverandering niet te complex (kleine stapjes) en derhalve gemakkelijk uit te voeren? Het is daarbij goed om voorbeelden te tonen. Dit kan gedragsverandering stimuleren. Cliënten kunnen zich herkennen in de voorbeeldsituatie en krijgen het gevoel niet de enige te zijn.

Nadat de content developer de inhoud van de module in samenwerking met de expert heeft ontwikkeld, komt het implementatiegedeelte aan bod. In de implementatiefase bouwen onze content-assistenten de gehele module in de applicatie in. In de implementatiefase spelen ook onze designer en ICT-afdeling een belangrijke rol. Zij vergroten de gebruikerservaring, dat wil zeggen dat datgene wat wij inhoudelijk willen overbrengen goed in beeld moet worden gebracht. Ziet het er aantrekkelijk uit? Welke functionaliteiten moeten worden toegevoegd? Welke afbeeldingen/illustraties zijn passend? Welke kleuren moeten hiervoor gebruikt worden? Zo werken we langzaam naar een eindproduct toe. 

Nadat een module live staat en we al deze stappen hebben doorlopen, houdt het ontwikkelproces niet op. Als modules eenmaal worden ingezet, vergaren we feedback van cliënten. Cliënten kunnen na het afronden van een e-health item een waardering geven en feedback achterlaten. Als onderwerpen vaker terugkomen, passen we het content-item aan. Ook maken we gebruik van een gebruikerspanel van hulpverleners en een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder klanten van TelePsy om erachter te komen hoe de content geëvalueerd wordt. Zo kunnen we de content steeds meer perfectioneren en zorgen we dat deze aansluit op de eindgebruiker: de cliënt zelf.

Wellicht ook interessant:

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.