Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST EXECUTIEVE FUNCTIES VOOR 5- TOT 18-JARIGEN (BRIEF)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen van 5 tot 18 jaar
DOEL

De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-18 jaar. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.

De BRIEF bestaat uit drie versies: een oudervragenlijst, een leerkrachtvragenlijst en de nieuwe zelfrapportage.  Om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind wordt aangeraden altijd minstens twee informanten te gebruiken. Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar een ouder en een leerkracht, voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar een ouder en de jongere zelf.

ANTWOORDTYPE De vragen - bestaande uit 68 items (Zelfrapportagelijst) of 75 items (Leerkracht- en Oudervragenlijst) afhankelijk van het type vragenlijst - worden gescoord middels drie antwoordmogelijkheden Nooit (1), Soms (2) en Vaak (3).
SCORING De schaalscores worden berekend door de vraagscores op te tellen.
SCHALEN

De BRIEF geeft scores op acht schalen:

 • Inhibitie
 • Flexibiliteit
 • Emotieregulatie
 • Initiatief nemen (alleen in de ouder- en leerkrachtvragenlijsten)
 • Werkgeheugen
 • Plannen en organiseren
 • Ordelijkheid en netheid
 • Gedragsevaluatie
 • Taken afmaken (alleen in de zelfrapportage)

De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore. De twee validiteitsschalen (negativiteit en inconsistentie) geven inzicht in de manier waarop de vragenlijst is ingevuld.

NORMGEGEVENS
NORMGROEPEN

In juni 2012 is een nieuwe normering verschenen volgens het continue normeringsmodel. De volgende normtabellen zijn opgenomen.

 • Oudervragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 5 tot en met 17 jaar
 • Leerkrachtvragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 5 tot en met 11 jaar
 • Zelfrapportage: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 11 tot en met 17 jaar

Bij het verschijnen van de nieuwe BRIEF normen in juni 2012 is ervoor gekozen de Leerkrachtnormen van 5 tot en met 11 jaar te laten lopen. Het bleek dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs een minder duidelijk beeld hebben van het executief functioneren van hun leerlingen. Waarschijnlijk doordat zij minder uren per week contact hebben met hun leerlingen.

Tegelijk met de nieuwe normen is de BRIEF Zelfrapportage verschenen, geschikt voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar. Hiermee zijn er voor elke leeftijdsgroep twee varianten van de BRIEF beschikbaar.

LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2012 Hogrefe Uitgevers BV
HANDLEIDING Hogrefe Tests
LICENTIEKOSTEN €6,70 per afname