Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST OVER EXECUTIEVE FUNCTIES BIJ VOLWASSENEN (BRIEF-A)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen van 18 tot en met 65 jaar
DOEL

Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.

De BRIEF-A kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van executieve functiestoornissen. Deze stoornissen komen voor bij uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, dementie en schizofrenie. Maar ook tussen mensen zonder klinische diagnose bestaan grote verschillen in het niveau van executief functioneren. Om een compleet beeld te krijgen van de executieve functies van een cliënt bestaat de BRIEF-A uit twee versies: een zelfrapportage en een informantenvragenlijst, die een naaste invult. 

ANTWOORDTYPE De vragen - bestaande uit 75 items - worden gescoord middels drie antwoordmogelijkheden Nooit (1)Soms (2) en Vaak (3).
SCORING De schaalscores worden berekend door de vraagscores op te tellen.
SCHALEN

De BRIEF-A geeft scores op negen schalen:

  • Inhibitie
  • Flexibiliteit
  • Emotieregulatie
  • Zelfevaluatie
  • Werkgeheugen
  • Plannen en organiseren
  • Ordelijkheid
  • Initiatief nemen
  • Taakevaluatie

De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore.

NORMGEGEVENS
NORMGROEPEN

Er zijn gecombineerde Vlaamse en Nederlandse populatienormen (volwassenen, 18-65 jaar) beschikbaar voor zowel de zelfrapportage- als de informantenversie. De normgegevens zijn verzameld in de periode 2010-2011.

LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2011 Hogrefe Uitgevers BV
HANDLEIDING Hogrefe Tests
LICENTIEKOSTEN €6,70 per afname