Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BRIEF SYMPTOM INVENTORY (BSI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Symptoominventarisatie
DOEL De BSI is een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de onderzochte gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen. Tevens geeft deze test een score voor het totale aantal klachten, de totale aanwezige symptomen en de ernst van de aanwezige symptomen.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 53 items gescoord van “helemaal geen = 0" tot "heel veel = 4”.
SUBSCHALEN Er zijn 9 subschalen:
SOM: Somatische klachten
COG: Cognitieve problemen
INT: Interpersoonlijke gevoeligheid
DEP: Depressieve stemming
ANG: Angst
HOS: Hostiliteit
FOB: Fobische angst
PAR: Paranoïde gedachten
PSY: Psychoticisme
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De tests is gevoelig voor therapie-invloeden. De BSI is een voldoende betrouwbare en valide test.
NORMGROEP De test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen mannen vs. vrouwen en algemene bevolking vs. patiënten. De huidig beschikbare normgroepen zijn tot stand gekomen in 2011. De 2009 normgroepen zijn op verzoek van Pearson niet meer beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
De Beurs, E. (2008). Brief symptom inventory handleiding. Leiden: The Netherlands: PITS B.V.
© 1975, 2006 Leonard Derogatis. All rights reserved.
Nederlandse vertaling door PITS B.V. Leiden; under license by NCS Pearson, Inc.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.pearsonclinical.nl
LICENTIEKOSTEN € 0,65 per cliënt