Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

BODY SENSATION QUESTIONNAIRE (BSQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Angststoornissen
DOEL De BSQ meet hoe angstig mensen zijn voor paniek-gerelateerde, lichamelijke sensaties. De lijst bestaat uit 17 symptomen. De meeste zijn van somatische aard, maar ook meer psychische komen aan bod. De vragenlijst sluit aan bij het “angst voor de angst concept” (Chambless & Goldstein). Een hoge score betekent veel angst voor de lichamelijke en psychische gewaarwordingen die optreden bij paniek.
ANTWOORDTYPE De BSQ bestaat uit 17 symptomen die worden gescoord op een 5-puntsschaal van “niet” (=1) tot “heel erg” (=5).
SCORING De score wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen. Een hoge score betekent veel angst voor de lichamelijke en psychische gewaarwordingen die optreden bij paniek.
SUBSCHALEN Naast de totaalscore worden soms drie of vier subschalen verondersteld, maar een definitieve factor-oplossing is nog niet gevonden.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De betrouwbaarheid is goed, zowel interne consistentie als test-hertest. Validiteit is hoog. De test is gevoelig voor een therapie-effect en er kan worden getoetst op klinisch relevante verschillen.
NORMGROEP Er zijn normtabellen voor mannen en vrouwen, ten opzichte van ‘normalen’ en patiënten.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
De Beurs, E. (1993). The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia. Amsterdam, The Netherlands: Thesis publishers.
© 1984 D.L. Chambless
Nederlandse vertaling door: W.A. Arrindell, RUG Groningen.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.