Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CHILD BEHAVIOUR CHECKLIST (CBCL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd – Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
DOEL De ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) tests vormen een geïntegreerd multi-assessment systeem met informatie uit verschillende bronnen.
De Child Behaviour Checklist (CBCL) is er in de volgende versies:
CBCL 1,5 – 5 (ouderversie)
CBCL 6 – 18 (ouderversie)
C-TRF: Teacher’s Report Form 1,5 – 5 (docentenversie)
TRF: Teacher’s Report Form 6 – 18 (docentenversie)
YSR: Youth Self-Report 11 – 18 (zelfinvulformulier kind)
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en een set vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).
SCORING De score geeft aanwijzingen op het gebied van problemen of DSM pathologie. De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Klinisch - Grensgebied – Normaal”.
SUBSCHALEN Competentieschalen:
 • activiteiten
 • sociaal
 • school

Nieuw is nu de “stress-schaal”.
DSM schalen:

 • Depressieve problemen
 • Angstproblemen
 • Lichamelijke problemen
 • Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
 • Oppositioneel opstandige problemen
 • Gedragsproblemen
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Wat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid als de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de constructvaliditeit zijn hoog.
NORMGROEPEN

De volgende normgroepen zijn beschikbaar:

 • CBCL 1,5-5
  • Normgroep jongens en meisjes 1,5-5 jaar
 • CBCL 6-18
  • Normgroep jongens 6-11 jaar
  • Normgroep meisjes 6-11 jaar
  • Normgroep jongens 12-18 jaar
  • Normgroep meisjes 12-18 jaar
 • C-TRF 1,5-5
  • Normgroep jongens 1,5-5 jaar
  • Normgroep meisjes 1,5-5 jaar
 • TRF
  • Normgroep jongens 6-11 jaar
  • Normgroep jongens 12-18 jaar
  • Normgroep meisjes 6-11 jaar
  • Normgroep meisjes 12-18 jaar
 • YSR
  • Normgroep jongens
  • Normgroep meisjes
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.
© 2000 T.M. Achenbach, Reproduced by permission.
Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende, Erasmus MC Rotterdam.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,30 per afname