Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

COMPETENTIE BELEVINGSSCHAAL VOOR ADOLESCENTEN (CBSA)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Adolescenten
DOEL De CBSA is een op Vlaamse en Nederlandse adolescenten (12-18 jaar) afgestemde bewerking van het Self Perception Profile for Adolescents (SPPA; Harter, 1998a). Hiermee kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties op een zestal specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 35 items die de volgende subschalen scoren: gevoel van eigenwaarde, schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en hechte vriendschap. Elk item is opgebouwd uit telkens twee stellingen. Bij ieder item moet voor stelling A of B gekozen worden waarbij men als antwoord “een beetje waar voor mij” of “helemaal waar voor mij” selecteert.
SCORING De lijst bestaat uit 7 subschalen die ieder 5 items bevatten. De score per subschaal wordt berekend door de 5 items behorende bij deze subschaal op te tellen. Een aantal items zijn hierbij gespiegeld.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de subschalen waren als volgt: gevoel van eigenwaarde (.76), schoolvaardigheden (.66), sociale acceptatie (.76), sportieve vaardigheden (.88), fysieke verschijning (.82), gedragshouding (.79) en hechte vriendschap (.73).
NORMGROEP De test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met subschaal specifieke normgroepen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Ackaert, L., Goedhart, A.W., de Rycke, L., Treffers, Ph.D.A., Van den Bergh, B.R.H., Veerman, J.W. (2002). Competentie belevingsschaal voor adolescenten, Handleiding. Pearson, Amsterdam.

 © Pearson Assesment & Information B.V. (2002)

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 1,88 per afname