Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

COMPETENTIE BELEVINGSSCHAAL VOOR KINDEREN (CBSK)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd
DOEL Met de CBSK kan bij kinderen van 8 tot 12 worden vastgesteld hoe zij zichzelf op een aantal specifieke gebieden vinden functioneren en hoe zij hun globaal gevoel van eigenwaarde beoordelen.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 36 items die de volgende subschalen scoren: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. Elk item is opgebouwd uit telkens twee stellingen. Bij ieder item moet voor stelling A of B gekozen worden waarbij men als antwoord “een beetje waar voor mij” of “helemaal waar voor mij” selecteert.
SCORING De lijst bestaat uit 6 subschalen die ieder 6 items bevatten. De score per subschaal wordt berekend door de 6 items behorende bij deze subschaal op te tellen. Een aantal items zijn hierbij gespiegeld.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de subschalen waren als volgt: gevoel van eigenwaarde (.74), schoolvaardigheden (.78), sociale acceptatie (.74), sportieve vaardigheden (.70), fysieke verschijning (.82) en gedragshouding (.68).
NORMGROEP De test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met subschaal specifieke normgroepen, waarbij bij enkele een onderscheid wordt gemaakt tussen middelbare school niveau.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

ten Brink, L.T., Straathof, M.A.E., Treffers, Ph.D.A., Van den Bergh, B.R.H., Veerman, J.W. (1997). Competentie belevingsschaal voor kinderen, Handleiding. Pearson, Amsterdam.

 © Pearson Assesment & Information B.V. (1997)

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 1,88 per afname