Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Client Direct Outcome Informed (CDOI): ORS en SRS

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP ORS en SRS: volwassenen en adolescenten.
CORS en CSRS: kinderen tussen de 6 en 13 jaar.
DOEL CDOI geeft een diagnose van het behandelproces en stelt de therapeut in staat, ongeacht het therapiemodel, het eigen handelen gericht bij te sturen en stagnatie in het therapeutisch proces bijtijds te onderkennen. De therapeut krijgt zicht op zijn minder sterke kanten en gelegenheid om zich op tijd te verbeteren. CDOI kan tevens als interventie-instrument in de therapie gebruikt worden.
ANTWOORDTYPE CDOI bestaat uit twee kernthema’s:
Client-Directed: Client-Directed betekent dat de therapeut de rol aanneemt die de cliënt hem geeft. De therapeut houdt rekening met de veranderingstheorie van de cliënt en met diens oordeel over de relatie. Outcome-Informed: Outcome-Informed houdt in dat het veranderingsproces van de cliënt aan het begin van elke sessie wordt gemeten en duidelijke aanwijzingen oplevert hoe de therapeut verder kan gaan.
CDOI maakt gebruik van twee eenvoudige scoringslijsten: Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS). Het unieke van deze methode ten opzichte van andere ROM instrumenten is dat de feedback onmiddellijk wordt ingebracht in de behandeling. De ORS is een schaal die “distress” meet, zoals waargenomen door de cliënt, in de periode vanaf de vorige therapiesessie tot nu. De SRS is een zogenaamde engagement schaal, bedoeld om (negatieve) feedback te ontlokken en zo de “alliance”, oftewel therapeutische relatie, te verbeteren. Direct na afloop van de sessie beoordeelt de cliënt de waarde van de zojuist afgelopen sessie.
Naast de ORS en de SRS is er ook een kinderschaal voor kinderen in de leeftijd tussen de 6 en 13 jaar: CORS en CSRS.
De ORS (of CORS) wordt aan het begin van de sessie ingevuld en gaat over het welbevinden van de afgelopen periode.
De SRS (of CSRS) wordt aan het einde van de sessie afgenomen en gaat over het behandelgesprek van dat moment.
ANTWOORDTYPE, SCORING EN SCHALEN De ORS kent 4 items: Individueel, Relationeel, Sociaal en Algeheel.
De SRS kent 4 items: Relatie, Doelen en Onderwerpen, Aanpak en/of Werkwijze en Algeheel
De CORS kent 4 items : Ik, Thuis, School en Alles.
De CSRS kent 4 items: Luisteren, Hoe belangrijk, Wat hebben we gedaan en Alles bij elkaar.
De vier items worden elk op een ‘Visual Analogue Scale’ (VAS) gescoord, door met de muis een streepje op de lijn te zetten (links is laag en rechts is hoog).
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN / NORMGROEP Het is een individuele schaal waarin de cliënt met zichzelf wordt vergeleken. Het is dus bij uitstek geschikt om te gebruiken voor ‘tracking’. Er zijn dus geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2000, S.D. Miller, B.L. Duncan & L. Johnson (ORS)
© 2003, B.L. Duncan, S.D. Miller & J.A. Sparks (CORS)
© 2002, S.D. Miller, B.L. Duncan & L. Johnson (SRS)
© 2003, B.L. Duncan, S.D. Miller, J.A. Sparks & L.D. Johnson (CSRS)
LICENTIEKOSTEN € 1,00 per cliënt
GEBRUIKERSKOSTEN SRS en ORS horen bij elkaar. Kosten gemaximeerd op 3 afnames per cliënt.