Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CHECKLIST INDIVIDUELE SPANKRACHT (CIS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Mannelijke en vrouwelijke werknemers
DOEL De CIS meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De werknemer wordt gevraagd aan te geven in welke mate de 20 uitspraken over vermoeidheid de afgelopen 2 weken op hem/haar van toepassing waren. 9 antwoorden zijn gespiegeld.
ANTWOORDTYPE Het betreft een 7-puntsschaal van “ja, dat klopt” tot “nee, dat klopt niet”.
SCORING De score wordt berekend door de somscore te middelen. Een somscore van boven de 76 wijst op een werknemer die het risico loopt door ziekte (langdurig) uit te vallen.
SUBSCHALEN Naast de totaalscore wordt onderscheid gemaakt in:
  • ernst van de vermoeidheid (8 uitspraken)
  • concentratie (5 uitspraken)
  • motivatie (4 uitspraken)
  • lichamelijke activiteit (3 uitspraken)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Binnen de onderzoeksgroep van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid is veel onderzoek gedaan naar de CIS. De CIS is betrouwbaar en construct valide binnen de werkende bevolking. De CIS heeft voorspellende waarde voor: WAO-intrede; ziekteverzuim; ongevallen op het werk.
NORMGROEP Gezonde ‘normale’ werkenden
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Vercoulen, J.H.M.M., Swanink, C.M.A., Fennis, J.F.M., Galama, J.M.D., Van der Meer, J.W.M., & Bleijenberg, G. (1994). Dimensional assessment of chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research, 38, 383-392.
© 1994 J.H.M.M. Vercoulen
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t