Software voor zorgverleners

TelePsy biedt een internetapplicatie ter ondersteuning van zorgverleners bij de diagnostiek en behandeling van psychische klachten.

Cliënten

Algemeen

Algemene informatie

TelePsy is een organisatie ter ondersteuning van zorgverleners. Onze applicatie helpt hen bij de diagnostiek en behandeling van psychische en lichamelijke klachten. Zorgverleners kunnen de applicatie gebruiken om vragenlijsten af te nemen, uitleg te geven over psychische klachten of bijvoorbeeld een oefening klaar te zetten. Gebruik van de applicatie bespaart tijd en zorgt voor een hogere kwaliteit van zorg.

Procedure

Onze applicatie kan vanaf iedere locatie met internet gebruikt worden. In de meeste gevallen ontvangt u via uw zorgverlener een uitnodiging per e-mail om een vragenlijst in te vullen. U kunt inloggen door op de login link te klikken. Daarna wordt u automatisch doorgestuurd naar uw beveiligde web-omgeving. Als u tijdens het invullen van een vragenlijst wilt pauzeren dan kunt u gerust uitloggen, de applicatie gaat op een later tijdstip verder waar u gebleven was. Als u klaar bent met invullen worden de gegevens automatisch verstuurd aan uw zorgverlener. Deze kan vervolgens de resultaten met u bespreken.

Privacy

Privacy

Uw persoonsgegevens vallen onder de privacywet. TelePsy is gebonden aan en handelt conform de geldende privacywetgeving. Wij betrachten uiterste zorg bij de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede ten aanzien van de beveiliging van deze persoonsgegevens.

Het TelePsy Platform wordt zelfstandig door zorgverleners ingezet, zonder tussenkomst van TelePsy-medewerkers. Uw zorgverlener kan u aangeven voor welke doeleinden uw gegevens worden verzameld. Tevens kunt u uw zorgverlener te allen tijde verzoeken om uw dossier te vernietigen of te archiveren. Het is medewerkers van TelePsy niet toegestaan om zonder de toestemming van uw behandelaar gegevens in te zien of te wijzigen.

TelePsy maakt gebruik van een beveiligde web-omgeving. Informatie wordt volledig versleuteld uitgewisseld met uw zorgverlener. De ICT-systemen van TelePsy voldoen aan de eisen van de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510.